Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформація про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2016 рік

Стратегічною ціллю діяльності Вищого адміністративного суду України є захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб при здійсненні управлінських функцій.

Мета бюджетної програми – здійснення Вищим адміністративним судом України правосуддя як судом першої, апеляційної та касаційної інстанції в адміністративних справах згідно з процесуальним законодавством

Завданням, спрямованим на досягнення мети, є розгляд адміністративних справ як судом першої інстанції та їх перегляд в апеляційному та касаційному порядку. 

Законом України «Про Державний бюджет на 2016 рік» та асигнуваннями, затвердженими кошторисом на 2016 рік, Вищому адміністративному суду України були передбачені видатки за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» в сумі 121 667,2 тис. грн.

Інформацію про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2016 рік з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету подано в таблиці 1.

 

Таблиця 1

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування

Код  функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2016 рік з урахуванням внесених змін

касове обслуговування за 2016 рік

план на 2016 рік з урахуванням внесених змін

касове обслуговування за 2016 рік

план на 2016 рік з урахуванням внесених змін

касове обслуговування за 2016 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:

82426,4

82314,9

39240,8

37722,9

121667,2

120037,8

В т.ч. за бюджетною програмою 0751010  «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України»

82426,4

82314,9

39240,8

37722,9

121667,2

120037,8

2110

 

Оплата праці

65813,5

65813,2

25042,8

24700,7

90856,3

90513,9

2120

 

Нарахування на оплату праці

14479,0

14478,6

5514,4

5352,4

19993,4

19831,0

2210

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

320,0

320,0

817,1

580,5

1137,1

900,5

2240

 

Оплата послуг (крім комунальних)

0,0

0,0

3202,6

2466,8

3202,6

2466,8

2250

 

Видатки на відрядження

0,0

0,0

35,0

14,0

35,0

14,0

2260

 

Видатки та заходи спеціального призначення

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2270

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1805,7

1694,9

0,0

0,0

1805,7

1694,9

2281

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2282

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

8,2

8,2

0,0

0,0

8,2

8,2

2400

 

Обслуговування боргових зобов’язань

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2610

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,0

0,0

4332,5

4332,5

4332,5

4332,5

2620

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2630

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2700

 

Соціальне забезпечення

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2800

 

Інші поточні видатки

0,0

0,0

8,2

5,2

8,2

5,2

3110

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,0

0,0

247,2

234,3

247,2

234,3

3120

 

Капітальне будівництво (придбання)

0,0

0,0

41,0

36,5

41,0

36,5

3130

 

Капітальний ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3140

 

Реконструкція та реставрація

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3150

 

Створення державних запасів і резервів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3160

 

Придбання землі та нематеріальних активів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3210

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3220

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3230

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4110

 

Надання внутрішніх кредитів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4210

 

Надання зовнішніх кредитів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

         Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2016 рік.

Таблиця 2

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

осіб

 

485

 

485

362

 

362

-123

 

-123

 

з них - судді

осіб

Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України"

97

 

97

42

 

42

-55

 

-55

 

- інші працівники

осіб

Рішення Зборів суддів ВАСУ від 30.05.2016 №11, внутрішній облік

388

 

388

320

 

320

‑68

 

‑68

 

Загальна вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

тис. грн

Додаткова угода № 2 від 20.02.2015 до договору № 614.4 від 17.12.2014

 

98,4

98,4

 

97,2

97,2

 

-1,2

-1,2

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді

од.

Статистична звітність, форми №1, 2В, 3

80 000

 

80 000

64 852

 

64 852

-15 148

 

-15 148

 

Кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань

од.

Статистична звітність, форми №1, 2В, 3

55 000

 

55 000

40 572

 

40 572

- 14 428

 

- 14 428

 

Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію

 

осіб

Постанови КМУ від 26.06.2013 №444 "Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 26.06.2013 №443 "Про затвердження поряку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту", внутрішній облік

 

4

 

4

3

 

3

-1

 

-1

 

Кількість адміністративних справ, що потребують сплати судового збору

од.

Статистичні дані

 

16 375

16 375

 

23 526

23 526

 

7 151

7 151

 

Кількість комплектів проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

од.

Акт виконаних робіт, договір

 

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на одну штатну одиницю

тис.грн

Внутрішній облік

170,0

80,6

 

227,4

104,2 

 

57,4

23,6

 

 

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

тис.грн

Внутрішній облік

2,1

 

 

2,7

 

 

0,6

 

 

 

Середня кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді одного судді

од.

Стат. звітність, форми № 1,2В,3

824

 

 

1544

 

 

720

 

 

 

Середня кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань одним суддею

од.

Стат. звітність Форми № 1,2В,3

567

 

 

966

 

 

399

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка судових рішень суду, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України

 відс.

 

Стат. звітність, форми №1,2В,3

99,7

 

 

99,4

 

 

-0,3

 

 

 

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

відс.

Акт виконаних робіт, додаткова угода № 2 від 20.02.2015 до договору № 614.4 від 17.12.2014

 

100

 

 

100 

 

 

 

 

 

Рівень задоволеності роботою Вищого адміністративного суду України особами, які беруть участь у справах

відс.

Внутрішній облік

55

 

 

73

 

 

18

 

 

 

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2016 рік відбудеться 23 лютого 2017 р. о 10.00 на зборах суддів Вищого адміністративного суду України за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ. 

 

Начальник фінансово-економічного управління                                          С.О. Комарчук

 

Інформація про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2016 рік (у форматі Word)

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру