Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформація про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2017 рік

Інформація про виконання бюджету
Вищим адміністративним судом України
за 2017 рік
 
Стратегічною ціллю діяльності Вищого адміністративного суду України є захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб при здійсненні управлінських функцій.
Мета бюджетної програми – здійснення Вищим адміністративним судом України правосуддя як судом першої, апеляційної та касаційної інстанції в адміністративних справах згідно з процесуальним законодавством
Завданням, спрямованим на досягнення мети, є розгляд адміністративних справ як судом першої інстанції та їх перегляд в апеляційному та касаційному порядку.
 
Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» та асигнуваннями, затвердженими кошторисом на 2017 рік, Вищому адміністративному суду України були передбачені видатки за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» в сумі 151545,1тис. грн.
Інформацію про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2017 рік з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету подано в таблиці 1.
 
Таблиця 1
тис. грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування
Код  функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
план на 2017 рік з урахуванням внесених змін
касове обслуговування за 2017 рік
план на 2017 рік з урахуванням внесених змін
касове обслуговування за 2017 рік
план на 2017 рік з урахуванням внесених змін
касове обслуговування за 2017 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
82629,1
82202,0
68916,0
55238,0
151545,1
137440,0
В т.ч. за бюджетною програмою 0751010  «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України»
82629,1
82202,0
68916,0
55238,0
151545,1
137440,0
2110
 
Оплата праці
65813,5
65812,7
36047,3
35514,5
101860,8
101327,2
2120
 
Нарахування на оплату праці
14487,1
14486,8
7930,5
7506,1
22417,6
21992,9
2210
 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
0,0
0,0
1823,6
1506,0
1823,6
1506,0
2240
 
Оплата послуг (крім комунальних)
560,0
405,0
3356,3
2964,4
3916,3
3369,4
2250
 
Видатки на відрядження
0,0
0,0
35,0
12,2
35,0
12,2
2260
 
Видатки та заходи спеціального призначення
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2270
 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1768,5
1497,5
0,0
0,0
1768,5
1497,5
2281
 
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2282
 
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
2400
 
Обслуговування боргових зобов’язань
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2610
 
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0,0
0,0
6583,6
6583,1
6583,6
6583,1
2620
 
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2630
 
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2700
 
Соціальне забезпечення
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2800
 
Інші поточні видатки
0,0
0,0
20,0
13,5
20,0
13,5
3110
 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
0,0
0,0
1083,0
1056,8
1083,0
1056,8
3120
 
Капітальне будівництво (придбання)
0,0
0,0
1905,0
0,0
1905,0
0,0
3130
 
Капітальний ремонт
0,0
0,0
10130,7
81,4
10130,7
81,4
3140
 
Реконструкція та реставрація
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3150
 
Створення державних запасів і резервів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3160
 
Придбання землі та нематеріальних активів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3210
 
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3220
 
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3230
 
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4110
 
Надання внутрішніх кредитів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4210
 
Надання зовнішніх кредитів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
         Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2017 рік.
Таблиця 2
N з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
Затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість штатних одиниць
чол.
 
485
 
485
181
 
181
-304
 
-304
 
з них - судді
чол.
Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 внутрішній облік
97
 
97
22
 
22
-75
 
-75
 
- інші працівники
чол.
Рішення Зборів суддів ВАСУ від 26.01.2017 №1, внутрішній облік
388
 
388
159
 
159
‑229
 
‑229
2
Продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді
од.
Статистична звітність, форми №1, 2В, 3
53 000
 
53 000
65 600
 
65 600
12 600
 
12 600
 
Кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань
од.
Статистична звітність, форми №1, 2В, 3
31 000
 
31 000
25 400
 
25 400
- 5 600
 
- 5 600
 
Кількість адміністративних справ, за якими сплачено судовий збір
од.
Статистичні дані
 
15 655
15 655
 
24 206
24 206
 
8 551
8 551
 
Кількість придбаних засобів інформатизації
од.
Договір, кошторис, акт виконаних робіт
 
6
6
 
6
6
 
 
 
 
Кількість відремонтованих об`єктів
од.
Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт
 
9
9
 
 
 
 
-9
-9
 
Кількість збудованих систем водопостачання і водовідведення адмінбудівлі
од.
Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт
 
1
1
 
 
 
 
-1
-1
3
Ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середня кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді одного судді
од.
Стат. звітність, форми № 1,2В,3
546
 
 
2982
 
 
2436
 
 
 
Середня кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань одним суддею
од.
Стат. звітність Форми № 1,2В,3
320
 
 
1155
 
 
835
 
 
 
Середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкту
тис.грн.
     Розрахунково
 
1125,6
 
 
81,4
 
 
-1044,2
 
 
Середні витрати на придбання одного засобу інформатизації
тис.грн.
     Розрахунково
 
47,7
 
 
46,5
 
 
-1,2
 
4
Якості
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Частка судових рішень суду, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України
 відс.
 
Стат. звітність, форми №1,2В,3
99,4
 
 
99,5
 
 
0,1
 
 
 
Рівень впровадження засобів інформатизації
відс.
Внутрішній облік
 
100
 
 
100 
 
 
 
 
 
Рівень виконання робіт з капітального ремонту в 2017 році
відс.
Акт виконаних робіт, договір
 
100
 
 
 
 
 
-100
 
 
Рівень готовності об`єкту будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі
відс.
Акт виконаних робіт, договір
 
100
 
 
 
 
 
-100
 
 
Упродовж 2017 року судом забезпечено виконання завдань адміністративного судочинства. Вищий адміністративний суд України в цілому вчасно здійснював касаційний і апеляційний перегляд справ і справ, пов`язаних з виборчим процесом. Суд сприяв зміцненню законності у сфері адміністративних відносин. Судом здійснювалось ведення та аналіз судової статистики, узагальнення судової практики.
З 15 грудня 2017 року відповідно до пункту 7 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.06.2016 №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» Вищий адміністративний суд України розпочав процедуру ліквідації.
 
 
Голова ліквідаційної комісії, керівник апарату
Вищого адміністративного суду України                                                        О.М. Шевченко
 
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру